Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 276.

1. de bijdragebon en het bewijs van leerovereenkomst voor beroepen uitgeoefend door arbeiders in loondienst;
(En vigueur le: 10/08/1996 - )

est cité par:

Art. 284.

In afwijking van het tweede en derde lid moeten de bijdragebescheiden bedoeld bij artikel 276, § 1, 1 tot 5 en 7, door de gerechtigden aan hun verzekeringsinstelling worden afgegeven binnen de dertig dagen na uitreiking van die documenten.
(En vigueur le: 01/01/1998 - )


Art. 331.

De verzekeringsinstellingen zenden het Instituut de in artikel 276, § 1, 1 tot 6 bedoelde bijdragebescheiden in de [door het Algemeen beheerscomité na advies van de Technische commissie van de Dienst voor administratieve controle".] voorgeschreven vormen en termijnen.
(En vigueur le: 01/01/2014 - )