Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994.

Art. 276.

[B.S. 31/07/1996 Invoeging] ž 1. Worden voor de toepassing van de geco÷rdineerde wet als bijdragebescheiden beschouwd:
      d'application Ó partir du 10/08/1996

[Koninklijk besluit 29/12/1997 - B.S. 31/12/1997 Úd.2 Wijziging] - voor de in <:C 1>artikel 32, eerste lid, 16░, van de geco÷rdineerde ...
      d'application Ó partir du 01/01/1998

[Koninklijk besluit 01/07/2008 - B.S. 23/07/2008 p.38433 art.19 Wijziging] - voor de in <:C 1>artikel 32, eerste lid, 16░, van de geco÷rdineerde ...
      d'application Ó partir du 01/01/2008