Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 276.

[Koninklijk besluit 02/05/2019 - B.S. 13/05/2019 p.45636 art.2 Invoeging] § 2/1. <:W>De personen die voor het eerst de hoedanigheid van gerechtigde, als bedoeld ...
      d'application à partir du 01/01/2019