K.B. van 21-1-2009 tot uitvoering van art. 36 van de wet van 14-7-2009 wat betreft de zorgtrajecten

Résumé: Papierversie: UB/1745

Note: Deze tekst werd ingevoerd door B.S. 6-2-2009

Deze tekst werd laatst aangepast door het B.S. 20-3-2018 - ed. 2

FR   NL  


Koninklijk besluit van 21 januari 2009 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de zorgtrajecten

Table des Matières du document

Artikel 1.

HOOFDSTUK I.- DEFINITIE VAN EEN ZORGTRAJECT

Art. 2.

HOOFDSTUK II.- RECHTHEBBENDEN DIE VOOR EEN ZORGTRAJECT IN AANMERKING KOMEN

Art. 3.     Art. 4.

HOOFDSTUK III.- INHOUD VAN HET ZORGTRAJECT

Art. 5.

HOOFDSTUK IV.- BEGIN VAN EEN ZORGTRAJECT

Art. 6.

HOOFDSTUK V.- FORFAITAIRE HONORARIA VOOR GENEESHEREN VOOR HET EERSTE JAAR VAN EEN ZORGTRAJECT

Art. 7.     Art. 8.

HOOFDSTUK VI.- AFSCHAFFING VAN HET PERSOONLIJK AANDEEL VAN DE RECHTHEBBENDEN IN HET EERSTE JAAR VAN HET ZORGTRAJECT

Art. 9.

HOOFDSTUK VII.- FORFAITAIRE HONORARIA VOOR DE ARTSEN EN AFSCHAFFING VAN HET PERSOONLIJK AANDEEL VAN DE RECHTHEBBENDEN VANAF HET TWEEDE JAAR VAN HET ZORGTRAJECT

Art. 10.     Art. 11.

HOOFDSTUK VIII.- EVALUATIE VAN DE ZORGTRAJECTEN

Art. 12.     Art. 13.

HOOFDSTUK IX.- SLOTBEPALINGEN

Art. 14.     Art. 15.     Art. 16.     Art. 17.     Art. 18.

FR   NL