Publié le 19/06/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 12 mei 2014 tot uitvoering van de artikelen 25 en volgende van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Art. 14.


Art. 15.
01/12/2014 Naast de elementen bedoeld in artikel 9, § 5 moeten de overeenkomsten minstens de volgende elementen bevatten :
01/12/2014 de mogelijke modaliteiten voor compensatie van de budgettaire risico's, te wijten aan de voorgestelde prijs en/of het geraamde voorschrijfvolume.
01/12/2014 in voorkomend geval, de modaliteiten met betrekking tot de wetenschappelijke rapportering en evaluatie die door de firma tijdens de looptijd van de overeenkomst moeten worden uitgevoerd;
01/12/2014 de modaliteiten met betrekking tot de aangifte van de omzet en de controle ervan door het Instituut;
01/12/2014 de modaliteiten met betrekking tot de uitvoering van punt 1° ;
01/12/2014 de bepalingen in geval van niet-naleving van de overeenkomst;
01/12/2014 de vergoedingsvoorwaarden voor het desbetreffende geneesmiddel;
01/12/2014 de modaliteiten voor de inwerkingtreding van de overeenkomst, de herziening van de overeenkomst vóór de beëindiging ervan, en de eventuele verlenging van de overeenkomst.

Art. 16.

FR   NL   [Affichage pour impression]