Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 139.

[Wet 13/12/2006 - B.S. 22/12/2006 éd.2 p.73803 art.95 Vervanging] 5° uitvoering te geven aan de beslissingen van zijn Leidend ambtenaar, zijn Comité, ...
      d'application à partir du ?

[Wet 29/03/2012 - B.S. 30/03/2012 éd.3 p.20545 art.36 Wijziging] 5° uitvoering te geven aan de beslissingen van zijn Leidend ambtenaar <:M>of door de ...
      d'application à partir du 09/04/2012