Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 139.

[Wet 24/12/2002 ( - B.S. 31/12/2002 éd.1 Vervanging] In het Instituut wordt een Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle ingesteld.
      d'application ŕ partir du 15/02/2003