Publié le 30/09/2005
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 19 september 2005 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de klassen en de graden van de ambtenaren van bepaalde centrale diensten, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

Art. 2.


Art. 3.
05/04/2007 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 10 januari 2005.

FR   NL   [Affichage pour impression]