d'application Ó partir du 06/09/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 174.


HOOFDSTUK VI.- BE╦DIGING
Art. 175.
06/09/1994
  -14/02/2003
De voorzitters van het ComitÚ van de Dienst voor geneeskundige controle en van het ComitÚ van de Dienst voor administratieve controle leggen de eed af ten overstaan van de Minister.
06/09/1994
  -09/01/2000
De in artikel 146 bedoelde geneesheren-inspecteurs, apothekers-inspecteurs, verpleegkundigen-controleurs, controleurs en adjunct-controleurs en de in artikel 162 bedoelde inspecteurs en adjunct-inspecteurs, leggen de eed af ten overstaan van de voorzitter van het ComitÚ van de Dienst voor geneeskundige controle, respectief de voorzitter van het ComitÚ van de Dienst voor administratieve controle.
06/09/1994 De Koning bepaalt de eedformules.


TITEL VIII.- GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN TER ZAKE VAN HET INSTITUUT, VAN DE HULPKAS VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING EN VAN DE KAS DER GENEESKUNDIGE VERZORGING VAN DE NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

HOOFDSTUK I.- PERSONEEL

Art. 176.

FR   NL   [Affichage pour impression]