Publié le 25/07/1963
   

FR   NL  

Wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg

Art. 2.


Art. 3.
01/01/2005 De Koning benoemt de leden van het beheerscomité van elke instelling en de leden van het Beheerscomité van de sociale zekerheid, bedoeld in artikel 4ter, tweede lid, 2° op lijsten van twee kandidaten voorgedragen door de representatieve organisaties van de werkgevers en van de werknemers.
01/01/2005 Om lid te zijn moet men Belg en ten minste 21 jaar oud zijn.

Art. 3bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]