K.B. 29-4-1996: vaststelling vermindering tegemoetkoming in honoraria en prijzen vastgesteld in sommige overeenkomsten met revalidatieinrichtingen bedoeld in art. 22, 6°, van de wet

Résumé: Numac tekst: 1996022301 - p. 18600

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 2-12-2019 - Wijzigende numac: 2019042461 - p. 109340

FR   NL  


Koninklijk besluit van 29 april 1996 tot vaststelling van de vermindering van de tegmoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de honoraria en prijzen vastgesteld in sommige overeenkomsten met de revalidatieinrichtingen bedoeld in artikel 22, 6°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 3bis.     Art. 4.

FR   NL