Publié le 31/12/2003
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 185.


Art. 186.
06/09/1994 De personeelsleden van het Instituut, aangewezen voor de algemene diensten en voor de bijzondere diensten van dat Instituut, mogen mededingen voor benoemingen, dienstaanwijzingen en bevorderingen in één of andere van die diensten.
13/03/1998 In geval van overdrachten naar het Instituut die aanleiding geven tot de opstelling van afzonderlijke personeelsformaties en taalkaders, kan de Koning evenwel voor een duur die Hij bepaalt, tussen die formaties en kaders als overgangsmaatregel een afsluiting instellen in verband met overplaatsing, graadverandering en bevordering.
22/02/2002 In het organiek kader van het Instituut worden de betrekkingen van het administratief personeel van de niveaus 2 en 3 tot 31 december 2002 als evenwaardig beschouwd voor de vaststelling van de wervingsmachtigingen van niveau 2.
15/12/2003 Lid werd Ingetrokken. (vroeger vierde lid)

Art. 187.

FR   NL   [Affichage pour impression]