d'application à partir du 06/09/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 123.


Art. 124.
P 06/09/1994
  -31/12/1997
De Koning kan afwijkingen op de bepalingen van dit hoofdstuk toestaan :
P 06/09/1994
  -31/12/1997
voor de gerechtigden, bedoeld in artikel 32, eerste lid, 7° tot 12°, en die niet onderworpen zijn aan de betaling der bijdragen, waarin is voorzien in volgend artikel, alsook aan hun echtgenoot of echtgenote;
P 06/09/1994
  -31/12/1997
voor bepaalde categorieën van kinderen, personen ten laste van een in artikel 32, eerste lid, 1° tot 12° en 16°, bedoelde gerechtigde.

Art. 125.

FR   NL   [Affichage pour impression]