d'application à partir du 29/03/1997
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 186.


Art. 187.
P 29/03/1997
  -31/12/2013
De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen stelt voor de Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen het personeel beschikbaar dat nodig is om haar opdracht uit te voeren.
06/09/1994 Het personeelsstatuut van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen blijft van toepassing op dat personeel.

HOOFDSTUK II.- DE CONTROLEORGANEN

Art. 188.

FR   NL   [Affichage pour impression]