M.B. 4-11-1999: uitvoering art. 276, § 2 van K.B. 3-7-1996

Résumé: papierversie: pagina ACBZ/77

Note: Tekst met volledige historiek

FR   NL  


Ministerieel besluit van 4 november 1999 tot uitvoering van artikel 276, § 2 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.

FR   NL