Koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 4

[Koninklijk besluit 10/10/1986 - B.S. 28/10/1986 Invoeging] De verzekeringstegemoetkomingen voor andere dan de bij de hiernavolgende ...
      d'application Ó partir du 15/05/2003