Koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 4

[Koninklijk besluit 03/09/2012 - B.S. 14/09/2012 éd.1 p.57493 art.1 Invoeging] <:W>In afwijking van het eerste lid, kan de derdebetalersregeling ook worden ...
      d'application ŕ partir du 01/12/2011