Publié le 06/02/2007
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 28 augustus 2002 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten

Art. 6.


HOOFDSTUK II - OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Art. 7.
01/01/2007 Opgeheven door: K.B. 21-12-2006 - B.S. 6-2-2007 - art. 8


Art. 8.

FR   NL   [Affichage pour impression]