Koninklijk besluit van 30 november 1966 betreffende de aanwijzing van tweetalige adjuncten in de centrale diensten

Art. 4bis

[Koninklijk besluit 20/04/1999 - B.S. 16/06/1999 éd.2 p.22690 art.1 Invoeging] In afwijking van de bepalingen van de artikelen <:C 1>3<:c> en <:C ...
      d'application à partir du ?