Publié le 16/12/2013
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 186.


Art. 187.
01/01/2014 De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen stelt voor de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail het personeel beschikbaar dat nodig is om haar opdracht uit te voeren.
06/09/1994 Het personeelsstatuut van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen blijft van toepassing op dat personeel.

HOOFDSTUK II.- DE CONTROLEORGANEN

Art. 188.

FR   NL   [Affichage pour impression]