Publié le 25/01/2007
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 28 december 2006 tot uitvoering van artikel 22, eerste lid, 17°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
Artikel 1.
01/01/2005 De in artikel 22, eerste lid, 17°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 bedoelde overeenkomsten worden afgesloten met :
01/01/2005 - laboratoria voor klinische biologie die erkend zijn door de Minister van Sociale Zaken, overeenkomstig het koninklijk besluit van 28 april 1993 houdende de erkenningscriteria in hoofde van de laboratoria voor klinische biologie, bedoeld in artikel 63, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
01/01/2005 die samenwerken met :
01/01/2005 - laboratoria voor pathologische anatomie waarvoor door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een identificatienummer toegekend werd, zoals vermeld in artikel 6, § 19, van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]