Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 37undecies.

[Programmawet 27/12/2006 - B.S. 28/12/2006 éd.3 p.75218 art.212 Invoeging] Daadwerkelijk ten laste genomen persoonlijke aandelen die betrekking hebben ...
      d'application ŕ partir du 07/01/2007