Publié le 09/05/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 10 april 2014 tot vaststelling voor het jaar 2014 van het bedrag voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging in uitvoering van artikel 67bis van de wet van 2 januari 2001

Artikel 1.


Art. 2.
19/05/2014 Het bedrag bedoeld in artikel 1 wordt toegewezen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]