Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 43.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] Wanneer er op nationaal vlak geen overeenkomst bestaat met de vroedvrouwen, ...
      d'application Ó partir du 06/09/1994

[Wet 20/12/1995 - B.S. 23/12/1995 Wijziging] Wanneer er op nationaal vlak geen overeenkomst bestaat met de vroedvrouwen, ...
      d'application Ó partir du 02/01/1996