K.B. 24-8-2001: verrekening in 2001 van de algebraïsche verschillen, voor 1999 en 2000, zoals bedoeld in de art. 59 en 69

Résumé: Numac tekst: 2001022581 - p. 29378

Note: Tekst met volledig historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 30-8-2001 - Wijzigende numac: 2001022581 - p. 29378

FR   NL  


Koninklijk besluit van 24 augustus 2001 tot verrekening in 2001 van de algebraïsche verschillen, vastgesteld voor de jaren 1999 en 2000, zoals bedoeld in de artikelen 59 en 69 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
L101/09/2001

FR   NL