Publié le 01/06/2018
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 23 mei 2018 houdende uitvoering van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme

Art. 4.


Art. 5.
22/03/2016 Voor de kosten van de zorgverlening bedoeld in artikel 10, § 1, van de wet en voor de kosten voor psychologische zorg bedoeld in artikel 10, § 2, van de wet, in de periode van 22 maart 2016 tot en met de datum van bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad wordt het bewijs van het oorzakelijk verband bedoeld in artikel 2 geacht te zijn geleverd.

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]