Publié le 24/11/1993
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 7 oktober 1993 tot vaststelling van het percentage waarmee de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen worden vermeerderd in geval van terugvordering van betaalde sommen

Artikel 1.


Art. 2.
01/01/1993 Het verhogingspercentage is afhankelijk van het recuperatieniveau. Onder het recuperatieniveau wordt verstaan de verhouding tussen het bedrag dat gerecupereerd wordt, exclusief interesten, en het bedrag van de geboekte uitgaven. Het recuperatieniveau wordt voor elke verzekeringsinstelling jaarlijks vastgesteld en afzonderlijk berekend voor de tak geneeskundige verzorging en de tak uitkeringen.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]