Publié le 03/07/2014
   

FR   NL  

Verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

Art. 4.


Art. 5.
01/07/2014 § 1. De formulieren F-Form-I-01, F-Form-I-02, F-Form-I-03, F-Form-I-04 en F-Form-I-05 met betrekking tot de aanvraagprocedure, waarnaar wordt verwezen in hoofdstuk "F. Heelkunde op de thorax en cardiologie" van de lijst, worden opgenomen in bijlage VI bij deze verordening.
01/07/2014 § 2. De formulieren F-Form-II-01 en F-Form-II-02 met betrekking tot de criteria voor de verplegingsinrichting, waarnaar wordt verwezen in hoofdstuk "F. Heelkunde op de thorax en cardiologie" van de lijst, worden opgenomen in bijlage VII bij deze verordening.

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]