d'application à partir du 02/01/1996
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 42.


B. Overeenkomsten met de vroedvrouwen, de verpleegkundigen en de diensten thuisverpleging, de kinesitherapeuten, de logopedisten en de verstrekkers van prothesen, toestellen en implantaten
Art. 43.
P 02/01/1996
  -12/03/1998
Wanneer er op nationaal vlak geen overeenkomst bestaat met de vroedvrouwen, de verpleegkundigen, de kinesitherapeuten, de logopedisten en de verstrekkers van prothesen, toestellen en implantaten omdat de overeenkomst niet opgemaakt, niet goedgekeurd of vervallen is, kunnen alle verzekeringsinstellingen samen en de betrokken beroepsorganisaties rechtstreeks over streekovereenkomsten onderhandelen en die sluiten.
P 06/09/1994
  -12/03/1998
Deze overeenkomsten worden gesloten in streekcommissies, waarin een gelijk aantal vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen en vertegenwoordigers van de voor de belanghebbende beroepen representatieve organisaties in de beschouwde streek zitting hebben. Voor de toepassing van het bepaalde in dit artikel kan de Koning omschrijven wat onder "streek" dient te worden verstaan.
06/09/1994 Wanneer er op het nationale vlak een overeenkomst is, kunnen regionale overeenkomsten, voor zoverre zij aanvullende bepalingen behelzen, tot stand komen of in voege blijven mits goedkeuring door het Verzekeringscomité.


Art. 44.

FR   NL   [Affichage pour impression]