K.B. 19-12-2014 in uitvoering van artikel 56, § 3ter van de wet van 14 juli 1994 voor de forensische psychiatrische centra

Note: Tekst ingevoegd door B.S. 29-1-2015 - ed. 3
Deze tekst werd laatst aangepast door: B.S. 1-8-2017

FR   NL  


Koninklijk besluit van 19 december 2014 in uitvoering van artikel 56, § 3ter van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 voor de forensische psychiatrische centra

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.     Art. 11.

FR   NL