d'application à partir du 06/09/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 124.


Art. 125.
06/09/1994
  -31/12/1997
De Koning stelt na advies van het Verzekeringscomité vast aan welke vereisten de personen ten laste moeten voldoen om geneeskundige verstrekkingen te genieten, en bepaalt anderzijds het bedrag van de persoonlijke bijdragen die kunnen verschuldigd zijn voor de ascendenten ten laste.
06/09/1994
  -31/12/1997
Hij stelt eveneens de persoonlijke bijdrage vast van de in artikel 32, eerste lid, 7°, 11° en 12°, bedoelde gerechtigden die een pensioen genieten dat overeenstemt met een beroepsloopbaan die korter is dan een derde van een volledige of een als zodanig beschouwde beroepsloopbaan.

Art. 126.

FR   NL   [Affichage pour impression]