d'application à partir du 10/08/1996
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 16.


G. Overeenkomsten met de verpleegkundigen
Art. 17.
10/08/1996 De commissie is samengesteld uit:
10/08/1996 acht werkende en acht plaatsvervangende leden, aangewezen door de representatieve beroepsorganisaties van verpleegkundigen;
10/08/1996 acht werkende en acht plaatsvervangende leden, aangewezen door de verzekeringsinstellingen; om de vertegenwoordiging van de verzekeringsinstellingen vast te stellen, wordt rekening gehouden met hun respectieve ledentallen; elke verzekeringsinstelling heeft ten minste recht op één mandaat van werkend lid en één mandaat van plaatsvervangend lid.


H. Overeenkomsten met de kinesitherapeuten

Art. 18.

FR   NL   [Affichage pour impression]