d'application à partir du 10/01/2004
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 62.


Art. 62bis.
P 10/01/2004
  -31/08/2011
Voor het dienstjaar 1996, 1997 en 1998 worden de waarden van Z en X vastgesteld op 0.

Afdeling X.- Voorwaarden voor de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor bepaalde verstrekkingen

Art. 63.

FR   NL   [Affichage pour impression]