K.B. 29-6-2014: percentage afrekening subsidiaire heffing voorzien door art. 191, eerste lid, 15°undecies van gecoördineerde wet - jaar 2013

Résumé: Numac tekst: 2014022347

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 3-7-2014 - Wijzigende numac: 2014022347

FR   NL  


Koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot vaststelling van het percentage van de afrekening van de subsidiaire heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15°undecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 - jaar 2013

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL