M.B. 6-1-2000 - praktische organisatie van kinesitherapeuten-verkiezingen, uitvoering art. 211, §2 en 212

Résumé: Papierversie: Pagina UB/626

Note: geen historiek

Deze tekst werd laatst aangepast door het B.S. 21-2-2008

FR   NL  


Ministerieel besluit van 6 januari 2000 tot vaststelling van de praktische organisatie van de verkiezingen van vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten zoals bedoeld in de artikelen 211, § 2, en 212 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
msg_kdoc_complet17/03/2006
msg_kdoc_complet21/02/2008

FR   NL