Publié le 21/08/2017
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen

Art. 3.


Art. 4.
01/01/2015 Het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 19 van voormelde wet van 14 juli 1994, voor de raadplegingen van de geneesheren-specialisten voorzien in artikel 2, B, van de bijlage bij voorgenoemd koninklijk besluit van 14 september 1984, wordt als volgt vastgesteld :
01/01/2018 3 EUR voor de verstrekkingen aangeduid met de rangnummers 102012, 102034, 102071, 102093, 102115, 102130, 102152, 102174, 102196, 102211, 102233, 102255, 102270, 102292, 102314, 102336, 102351, 102373, 102535, 102550, 102572, 102594, 102616, 102631, 102653, 102675, 102690, 102712, 102734, 102756, 102815, 102830, 102874, 102896, 102911, 102933, 102955, 102970, 102992, 103456, 103471, 101275, 101290en 103250;
01/01/2015 2,50 EUR voor de verstrekking aangeduid met de rangnummer 102513;
01/01/2015 1,00 EUR voor de verstrekking aangeduid met de rangnummer 102491.

Art. 4bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]