M.B. 6-10-1989: vaststelling model van bijdragebescheiden

Résumé: Numac tekst: 1989022343 - p. 20200

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 9-12-1989 - Wijzigende numac: 1989022343 - p. 20200

FR   NL  


Ministerieel besluit van 6 oktober 1989 tot vaststelling van het model van de bijdragebescheiden inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.

FR   NL