Publié le 09/01/1980
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 4 januari 1980 tot wijziging, voor de rekeningen van het dienstjaar 1979, van het percentage van het bedrag der inkomsten van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector der uitkeringen, bestemd voor de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen
Artikel 1.
28/12/1979 In afwijking van afdeling 2 en afdeling 3 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot vaststelling van het percentage van het bedrag der inkomsten van de ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen, mogen de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen voor de uitkeringsverzekering van de werknemers en deze van de zelfstandigen, voor de rekeningen van het dienstjaar 1979, niet meer belopen dan 6,95 pct. van de inkomsten bestemd voor de uitkeringsverzekering van de werknemers en deze der zelfstandigen respectievelijk bedoeld in artikel 125, § 1, eerste lid, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en in artikel 77 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen.
28/12/1979 Het aan elke verzekeringsinstelling toe te wijzen percentage wordt berekend uitgaande van de volgende holegrootheden:
28/12/1979 7,56 voor de eerste 100.000 vergoedbare gerechtigden;
28/12/1979 7,18 voor de tweede reeks van 100.000 vergoedbare gerechtigden;
28/12/1979 6,78 voor de derde reeks van 100.000 vergoedbare gerechtigden;
28/12/1979 6,59 vanaf 300.001 vergoedbare gerechtigden.
28/12/1979 Het percentage van de voor haar bestemde inkomsten dat aan elke verzekeringsinstelling wordt toegewezen, wordt vastgesteld door vorenvermelde holegrootheden respectievelijk te vermenigvuldigen met het aantal vergoedbare gerechtigden van elke reeks en door de som van de verkregen producten te delen door het aantal vergoedbare gerechtigden van de verzekeringsinstelling op 30 juni van het in aanmerking genomen dienstjaar.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]