Publié le 18/06/2004
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 309.


Art. 310.
15/02/2003 Opgeheven bij: K.B. 18-5-04 - B.S. 18-6 - ed. 2

Afdeling IIIbis. Kamers van beroep

Art. 310bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]