d'application à partir du 12/04/2010
   

FR   NL  

Wet van 31 maart 2010 betreffende vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg

Art. 9.


Art. 10.
P 12/04/2010
  -07/04/2013
Voor de uitovering van zijn taken kan het Fonds gefinancierd worden door:
P 12/04/2010
  -07/04/2013
een jaarlijks bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, bepaald door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad;
P 12/04/2010
  -07/04/2013
de opbrengst van de subrogatievorderingen, die worden uitgeoefend overeenkomstig de artikelen 28, 30, 31 en 32;
P 12/04/2010
  -07/04/2013
de financiële opbrengsten van de bedragen waarover het Fonds beschikt;
P 12/04/2010
  -07/04/2013
de vergoedingen die aan het Fonds verschuldigd zijn krachtens de artikelen 15, zesde lid, en 31, zesde lid.

Art. 11.

FR   NL   [Affichage pour impression]