Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 2

[Koninklijk besluit 29/12/1997 - B.S. 31/12/1997 éd.2 Invoeging] De Koning omschrijft de verstrekkingen bedoeld bij artikel 1, 19° en 20°, en bepaalt ...
      d'application ŕ partir du 01/04/2003