Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 9.

[Verordening 20/06/2001 - B.S. 18/07/2001 Invoeging] In behartigenswaardige situaties kan de in het vorige lid bepaalde sanctie door ...
      d'application à partir du 01/10/2001


[18/07/2001 vig.01/10/2001]

Is van toepassing op arbeidsongeschiktheden die een aanvang hebben genomen vanaf deze datum