Publiť le 18/04/1954
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 8 april 1954 ter regeling van de modaliteiten van controle vanwege de inspecteurs van financiŽn op sommige instellingen van openbaar nut

Art. 3.


Art. 4.
01/01/2002 Worden aan het advies van de inspecteurs van financiŽn voorgelegd vůůr de tussenkomst van de Minister waarvan het organisme afhangt:
01/01/2002 de voorstellen waarvan sprake onder artikelen 3, 5, 11 en 12 van de wet van 16 maart 1954 en betrekking hebbende op:
01/01/2002 a) de begrotingen;
01/01/2002 b) de overdrachten en overschrijdingen van limitatieve kredieten;
01/01/2002 c) het kader en het statuut van het personeel;
01/01/2002 d) de leningen.
01/01/2002 de voorstellen die, krachtens de algemene of bijzondere wetten en reglementen welke de organismen beheersen, de tussenkomst vergen van de Minister van FinanciŽn of van de Minister die het Openbaar Ambt in zijn bevoegdheid heeft.

Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]