Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 35.

[Wet 20/12/1995 - B.S. 23/12/1995 Invoeging] 6░ met betrekking tot de in <:C 1>artikel 34, 5░<:c>, bedoelde prestaties, op ...
      d'application Ó partir du 01/01/1996