Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 35.

[Koninklijk besluit 23/12/1996 - B.S. 31/12/1996 éd.4 Invoeging] § 3. Tot 31 augustus 1997 kan de Koning de nomenclatuur van de in <:C 1>artikel ...
      d'application ŕ partir du 01/01/1997