Publié le 09/02/2018
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 31 januari 2018 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de kinesitherapeuten

Art. 8.


Art. 9.
01/03/2018 De Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

FR   NL   [Affichage pour impression]