Publié le 10/11/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 2003 betreffende het statuut van de managementfuncties van administrateur-generaal en adjunct adminstrateur-generaal van de openbare instellingen van sociale zekerheid
Artikel 1.
13/03/2003 Dit besluit is van toepassing op de openbare instellingen van sociale zekerheid bedoeld in artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring vna de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, bekrachtigd door de wet van 12 december 1997.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]