Publié le 18/04/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 april 2003 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg, die eenzelfde taaltrap vormen

Artikel 1.


Art. 2.
18/04/2003 Dit besluit wordt heden van kracht.

FR   NL   [Affichage pour impression]