K.B. 25-4-1997: toegang tot geneeskundige verzorging veralgemenen en versoepelen, in het bijzonder voor de sociaal-economisch achtergestelde groepen

Résumé: Papier versie: pagina 220

Note: Historiek vanaf 1-1-1998

Deze tekst werd laatst aangepast door het B.S. 19-6-1997

FR   NL  


Koninklijk besluit van 25 april 1997 houdende maatregelen om de toegang tot de regeling inzake verzekering voor geneeskundige verzorging te veralgemenen en te versoepelen, in het bijzonder voor sociaal-economisch achtergestelde groepen, ter uitvoering van de artikelen 11, 2°, 41 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensionstelsels

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.     Art. 11.     Art. 12.

FR   NL