Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 143.

[Wet 29/03/2012 - B.S. 30/03/2012 éd.3 p.20546 Vervanging] 1° <:M>de inbreuken bedoeld in artikel 73bis, 1°, 2° en 3°, van de wet, wanneer de ...
      d'application à partir du 09/04/2012

[Wet 19/03/2013 - B.S. 29/03/2013 éd.2 p.20185 art.16 Wijziging] 1° de inbreuken bedoeld in artikel 73bis, 1°, 2° en 3°, van de wet, wanneer de waarde van ...
      d'application à partir du 08/04/2013